תיאור פרוייקט

פרגולה גושנית

התאמה וביצוע של פתרונות הצללה וקירוי על ידי סרגלים בהקצאה לחתך 4/4 ופתרונות קירוי על ידי לוחות פוליגל.

50 מ' פרגולה גושנית עשויה קורות רב שכבתיות.