תיאור פרוייקט

שילוב של דק ומדרגות עץ

להלן מספר תמונות מפרויקטים שונים שכללו עיצוב מדרגות עץ: